Insight khách hàng khi mua cây đàn guitar

Insight khách hàng khi mua cây đàn guitar

Đố các bạn biết 1 cậu sinh viên đi vào quán guitar để mua 1 cây guitar giá tầm 1 triệu.

Thì bạn sinh viên đấy đang mong muốn điều gì, hay bạn bán hàng sẽ phải tư vấn như thế nào để bạn sinh viên đưa ra quyết định mua hàng nhanh nhất.

Insight khách hàng khi mua cây đàn guitar

Thông thường mọi người sẽ tập trung tư vấn vào sản phẩm. Ví dụ chất lượng gỗ, loại dây, âm thanh trống…Mà các bạn đã quên 1 điều cực kỳ quan trọng là cậu sinh viên này vào mua guitar để làm gì? 

Mình đảm với với các bạn 1 điều rằng phần lớn những cậu sinh viên này vào mua guitar để tán gái. Thế thì khi đó thay vì chúng ta tập trung vào sản phẩm, các bạn hãy tập trung vào việc bạn đấy sẽ tán được gái khi có cây đàn guitar. 

Ví dụ như là: Thế ngồi, nghệ sĩ, lãng tử.

Chúng ta ướm cho bạn đấy cây đàn 1 triệu 5, và chúng ta khen bạn ấy rất hợp với cây đần đấy, thì lúc đấy tiền không phải là vấn đề, trừ khi là quá nhiều.

Vậy ở đây cái mong muốn tán được gái nó chúng là insight của cậu sinh viên này

Nó là điều vô cùng thèm những ngại nói ra, và chúng ta gãi được vào đấy bạn đấy sẽ vô cùng sướng và đồng ý.

Bài viết liên quan

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *